Klicka här för att ladda ner föreningens stadgar med tillhörande förrättningsbeslut.