Källsortering och återvinning

Närmaste återvinningsstationer är i Vaxholm, på Rindö och vid Gåshaga brygga.

Eriksö återvinningscentral

Karta över källsortering i Vaxholmsområdet

Information om Vaxholms kommuns återvinningssystem

Sophämtning

Hur ofta de tömmer just er soptunna beror på vilket abonnemang ni betalar för. Läs mer på https://roslagsvatten.se/vaxholm/skargarden/242

Grovsopbåt

Grovsopbåten kommer en gång på våren och en gång på hösten.

För att underlätta vid lämning och lastning uppmanar vi alla boende att följa några riktlinjer. När vi hjälps åt går lastningen smidigt och bryggan återfår sin glans 🙂

Hushållen ansvarar för sina grovsopor

Hushåll som lämnar sopor deltar i lastandet på bryggan. Om ni får förhinder pratar ni med en granne som tar över ansvaret för era sopor.

Sortering

På bryggan är soporna uppdelade i grupper, sortera era grovsopor så blir arbetet lättare för alla. Märk sopsäcken efter innehåll och blanda inte plast, metall etc i samma sopsäck.

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i den egna soptunnan och hämtas av ordinarie sophämtning, alltså inte till grovsopbåten.

Fyndhörna

Har ni något som kan återanvändas, som någon annan kan ha glädje av? Lägg dessa prylar i fyndhörnan. De prylar som är kvar när grovsopbåten anländer slängs.

På Roslagsvattens hemsida roslagsvatten.se finns mer information om återvinning och sopor.

Håll avstånd

Om du känner dig sjuk eller krasslig ska du stanna hemma. På bryggan håller vi avstånd och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ett par arbetshandskar minskar smittorisken och hjälper när du lyfter sopor och skräp.