Välkommen till Edlunda

Edlunda är en ö med ett femtiotal hushåll i Stockholms innerskärgård strax söder om Vaxholm.

Historik

Under senare delen av 1800-talet fick ön namnet Östra Granholmen efter bleckslagarmästarna och bröderna Erik och Carl Fredrik Granholm, som köpte ön på 1860-talet. Det nya namnet Edlunda har uppkommit efter grosshandlaren Theodor Edlund (1841-1905), som på 1880-talet köpte den östra delen av ön och 1882 uppförde Villa Edlunda, det första huset på ön.

På Edlunda ligger tvåvåningsvillan Villa Ottarsberg från omkring 1884, som uppfördes av ornamentsbildhuggaren Adolf Nyholm (1829-99) och är ett byggnadsminne sedan 1984. Andra som tidigt hade sommarvillor på Edlunda var Berndt August Hjorth, Sten Dehlgren och Axel Notini.

Källa: Wikipedia